راهنمای خريدارن

 

راهنمای خريدار

 

چگونه ميتوانيم با شما قدم بر داريم؟ 

همانطور که ميدانيد ، خريد ملک در يک کشور خارجی يکی از بزرگترين قدمها می باشد ، و برای انجام اين کار سؤالات زيادی برای پاسخگويی وجود دارد و از سوی ديگر يافتن شرکت معتبر و معتمد يکی ديگر از مسائل مهم در اين مقوله است.

شرکت " هلدینگ مشاوره بین المللی ژرف دژ آب " به عنوان يک تيم مجرب و آشنا به قوانين در تمامی زمينه ها، با دارا بودن بيش از 500 مشتری در حال حاضر، آماده ی همياری با شما در اين قدم مهم خواهد بود.

 

مراحل ثبت سند در کشور ترکيه

مراحل ثبت سند در ترکيه قبل از اکتبر سال 2014 سه ماه به طول میانجاميد اما در حال حاضر تنها حداکثر 1 هفته زمان خواهد برد

 بعد از انتخاب ملک لازم است که آن را به نام خود به ثبت برسانيد که نيازمند مدارکی است که در زير قيد شده است

 

کپی از پاسپورت خريدار و فروشنده-

اگر هر کدام از طرفين شهروند ترک هستند، تنها کارت شناسايی کافيست-

داشتن شماره ی مالياتی ، که توسط ما به صورت رايگان از اداره ی ماليات اخذ می شود-

کپی از سند ملکی که قرار است خريداری شود-

3xاز هر نفر(فروشنده و خريدار )  2 قطعه عکس 4-

مدارک معتبر پرداخت ماليات از شهرداری-

در بيشتر مواقع حداکثر در 3 روز آماده ميشود و به وسيله پيامک به مالک اطلاع رسانی ميگردد

ZIRAAT / HALKBANK بعد از دريافت پيامک مالک بايد مبلغ 4% را به يکی از بانک های ذیل واريز کند

و در آخر مامور اداره ثبت احوال با در دست داشتن مدارک قانونی و گرفتن امضاء از هر دو طرف قرارداد سند جديد را به نام مالک جديد ظرف مدت 15 دقيقه صادر ميکند

در برخی موارد که يکی از طرفين نميتواند برای امضاء حضور پيدا کند ميتواند فردی را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده که صرفاً جهت امضاء ی سند به نام ايشان در اداره ی ثبت حضور داشته باشد

وکالت نامه ميتواند در سفارت ترکيه يا نزديکترين محضر خانه رسمی صورت پذيرد و فقط با داشتن مهر از يکی از اين دو اداره مورد تاييد است در غير اين صورت هيچ گونه اعتباری در کشور ترکيه ندارد

ترجمه مدارک اندکی هزينه در بر خواهد داشت

مبلغ ماليات هميشه پايين تر از مبلغ فروش است. برای مثال ماليات برای يک آپارتمان به ارزش 100،000 يورو بيشتر از 3000 يورو نخواهد بود
  

هزينه های جانبی خانه ی شما

مخارجی که ميبايست بعد از ثبت سند پرداخت شود عبارتند از :

 برای انتقال انشعابات آب به نام شما 150  لير(يکبار) و ماهيانه در حدود15 لير بعد از استفاده برای يک خانه ی 2 اطاق خوابه    برای انتقال انشعابات برق به نام شما150 لير( يکبار) و ماهيانه در حدود 100 لير بعد از استفاده برای يک خانه ی 2 اطاق خوابه    اسکان يا همان اجازه ی سکونت، مبلغ اسکان بستگی به موقعيت مکانی و اندازه آپارتمان دارد ،اما ميانگين آن 1000 يورو ميباشد   ماليات هر خانه توسط دولت به نسبت ماليات کل ارزيابی ميشود. که معمولاً 200 لير در سال ميباشد   بيمه، بيمه يکی از موارد انتخابی است که مبلغ آن از 100 لير شروع ميشود و بستگی به نوع بيمه دارد.  شارژ ماهيانه ، بستگی به شرکت سازنده دارد و ميانگين بين 20 يورو تا 150 يورو در ماه مي باشدخواهش منديم پرسش سؤالات در همه زمينه ها را از ما دريغ نفرماييد

راهنمای خريدارن
خدمات دیگر
antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer